Voor elk bedrijf, groot en klein, is onderzoek en ontwikkeling van cruciaal belang om te overleven. Technologische ontwikkeling en industriële innovatie zijn belangrijk om de competitiviteit van uw bedrijf op peil te houden en te verbeteren in onze marktgedreven maatschappij. Dank zij onderzoek en ontwikkeling zal uw bedrijf niet alleen bestaande producten en diensten kunnen verbeteren en optimaliseren, maar zal het ook in staat zijn om nieuwe producten en diensten tijdig op de markt te brengen.

Om uw bedrijf te helpen bij deze technologische ontwikkeling en industriële innovatie hebben de gewestelijke, federale en Europese overheden verschillende bedrijfsgerichte financiële steunmaatregelen uitgewerkt.

Wellicht bent u zich daar niet van bewust of denkt u dat uw bedrijf daar niet voor in aanmerking komt. Fundico kan u daar wegwijs in maken om de toepasbare steunmaatregelen voor uw bedrijf te detecteren en aan te vragen.

Hierbij kan Fundico u de volgende dienstverlening aanbieden :

• Het selecteren en afbakenen, samen met de onderzoeksafdeling van uw bedrijf, van het onderwerp van het onderzoeksproject dat in aanmerking kan komen voor subsidiëring. De subsidiegraad hangt rechtstreeks af van het innovatiegehalte van het onderzoeksonderwerp.
• Het opstellen van de onderzoeksdoelstellingen van het projectvoorstel.
• Het selecteren van de eventueel vereiste onderzoekspartners om de doelstellingen van het onderzoeksproject optimaal te realiseren.
• Het bespreken van de haalbaarheid van de financiering van het onderzoeksproject met de betrokken overheid.
• Het opstellen van het technisch-wetenschappelijk onderzoeksplan om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
• Het bepalen van de verschillende leverbaarheden en mijlpalen van het onderzoeksproject, die door de betrokken overheid gehanteerd zullen worden om de voortgang van het onderzoek ten opzichte van het onderzoeksplan te toetsen.
• Het opstellen van de onderzoeksbegroting om de vooropgestelde doelstellingen binnen de afgesproken onderzoekstermijn te verwezenlijken.
• Het opmaken van het volledige financieringsdossier volgens de richtlijnen van de betrokken overheid.
• Het verdedigen van uw financieringsdossier bij de betrokken overheid.
• De afhandeling van uw financieringsdossier met het oog op de contractuele overeenkomst tussen uw bedrijf en de betrokken overheid, ingeval van financiële steun.
• Het opvolgen van de voortgang van het onderzoeksproject aan de hand van regelmatige statusvergaderingen.
• De organisatie en verslaggeving van deze statusvergaderingen.
• De bespreking van eventuele wijzigingen van de onderzoeksdoelstellingen en van de contractuele onderzoeksplanning met de betrokken overheid.
• Het organiseren van eventuele tussentijdse review vergaderingen op vraag van de betrokken overheid.
• Het opmaken van de verschillende contractuele technische verslagen (jaarverslagen en leverbaarheden) volgens de richtlijnen voor technische verslaggeving van de betrokken overheid.
• Het adviseren van de financiële dienst van uw bedrijf bij de opmaak van de financiële verslagen volgens de richtlijnen voor financiële verslaggeving van de betrokken overheid.
• Het organiseren van de eindreview vergadering van het onderzoeksproject op vraag van de betrokken overheid.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij :

Fundico
Dr. Ir. Gust Schols
Gruuthuselaan 19
B-8020 Oostkamp
Tel : +32-50-54.53.34
GSM : +32-474.23.06.37
E-mail : gust.schols@fundico.be